Kutno

Kutno należy do bardzo dawnych osad. Jej powstanie z wielkim prawdopodobieństwem mogło nastąpić już w połowie XII wieku. Świadczyć może o tym dokument uposażenia prepozytury łęczyckiej wydany z racji konsekracji kolegiaty w Łęczycy w 1161 roku. Zobowiązywał on między innymi mieszkańców Kutna do przekazywania dziesięciny na rzecz kolegiaty łęczyckiej. W 1386 nastąpiło nadanie wsi praw handlowych, a 46 lat później, w 1432 nadanie praw miasta.

Bloki tematyczne

Osoby i obserwacje
Eventy
Aktywność
Otoczenie
Fauna i Flora
Inne spojrzenie
Trochę światła
Miejsca
W gineździe człowieka