Golub-Dobrzyń Miasto

Golub-Dobrzyń powstał formalnie 15 maja 1951 przez połączenie miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy. Rzeka nie tylko oddzielała od siebie miasta, lecz także stanowiła linię graniczną między Polską a państwem zakonu krzyżackiego w latach 1231-1454; w latach 1466-1772 oddzielała woj. chełmińskie od ziemi dobrzyńskiej, a od 1815-1918 oddzielała zabór pruski od rosyjskiego. Prawobrzeżny Golub był miastem już w XIV w., chociaż dokładna data ustanowienia jego praw miejskich nie jest znana. Z kolei lewobrzeżny Dobrzyń nad Drwęcą posiadał prawa miejskie w latach 1789–1870 i ponownie od 1919.

Jedną z ciekawostek miasta jest fakt, że w byłym kościele ewangelickim zlokalizowanym przy rynku od 1993 roku znajduje się jest szkoła podstawowa.

Inne zdjęcia z Golubia-Dobrzynia

Bloki tematyczne

Osoby i obserwacje
Eventy
Aktywność
Otoczenie
Fauna i Flora
Inne spojrzenie
Trochę światła
Miejsca
W gineździe człowieka